Dziś jest :  czwartek, 02 grudnia 2021 r. 14:09   Imieniny :  Balbiny, Pauliny, Rafała843 586 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » dolnośląskie » WAŁBRZYSKI » MIEROSZÓW » Kościelna
 MIEROSZÓW - działka na sprzedaż 54 m2    
  Cena: 10 000 PLN
    Dodano: 2021-11-03  (ID oferty: 15087764)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  dolnośląskie
 Powiat  WAŁBRZYSKI
 Miejscowość  MIEROSZÓW
 Ulica  Kościelna

 Informacje
 Powierzchnia  54 m2
 Cena  10 000 PLN  
 Cena za m2  185 PLN/m2

 Opis
BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1 przy ul. Kościelnej, składających się z działek nr 395/15 i nr 395/16 o łącznej powierzchni 0,0054 ha.

Opis nieruchomości:

· działka nr 395/15 − o powierzchni 0,0026 ha, użytek gruntowy Bp, księga wieczysta nr SW1W/00022880/1;

· działka nr 395/16 − o powierzchni 0,0028 ha, użytek gruntowy Bp, księga wieczysta nr SW1W/00060227/4.

Nieruchomości położone są obszarze uzbrojonym w sieć energetyczną i wodno- kanalizacyjną. Stanowią środkowy segment w ciągu wydzielonych geodezyjnie działek przeznaczonych pod budowę garaży. Mają kształt prostokąta z zachowaną proporcją długości boków, usytuowane są na terenie wypłaszczonym. Dojazd, dostęp do nieruchomości – działkami drogowymi nr 397 i nr 395/21.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomości oznaczony jest na rysunku planu symbolem KGP – przeznaczony dla zespołów garaży; zlokalizowany: w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w granicy 50-metrowej strefy ochronnej wokół cmentarza. Zespoły nowych garaży winne być realizowane w sposób określony w § 16 ww. planu miejscowego a mianowicie: przeznaczone tylko dla samochodów osobowych; pojedyncze budynki będą zawierały co najmniej 2 stanowiska dla samochodów; zewnętrzne ściany budynków będą wykończone tynkiem lub cegłą; budynki będą przekryte stromymi dachami.

Nieruchomości wolne są od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

I przetarg przeprowadzono w dniu 15 października 2021 r.

CENA WYWOŁAWCZA – 10.000 zł

w tym 23% podatek VAT w kwocie: 1.869,92 zł

WADIUM – 1.000 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem nie później niż do dnia 06 grudnia 2021 r. na rachunek Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność gospodarczą wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wzywa się zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Mieroszów. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt Kupującego.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 30 30 488 lub 74 30 30 395 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
tel: 74 30 30 488
urzad@mieroszow.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  31473/3186/OGS
 Telefon kom.  74 30 30 488
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, dolnośląskie, MIEROSZÓW
sprzedam Działka Stary Zamek
Działka
sprzedam
6029 m2 904 350 PLN
150 PLN/m2
dolnośląskie
Stary Zamek
2021-11-19
Stary Zamek
ul. Centralna
Działka z widokiem na Ślężę. Położona w urokliwej miejscowości koło Sobótki. Istniej możliwość podziału na dwie / trzy działki . Działka...

sprzedam Działka Juszczyn
Działka
sprzedam
1235 m2 130 000 PLN
105 PLN/m2
dolnośląskie
Juszczyn
2021-11-30
Juszczyn
ul. Brzozowa 4
Działka położona w miejscowości Juszczyn, gmina Środa Śląska w granicach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 12MNU –...

sprzedam Działka Poręba
Działka
sprzedam
41226 m2 247 356 EUR
6 EUR/m2
dolnośląskie
Poręba
2021-11-24
PorębaPORĘBA 5 KM OD DŁUGOPOLA ZDRÓJ, DZIEWIĘĆ DZIAŁEK BUDOWLANYCH O ŁĄCZNEJ POW.4,1226HA W ATRAKCYJNEJ CENIE 6 EURO ZA M21. OKAZJA DLA INWESTORA POD...

sprzedam Działka Radochów
Działka
sprzedam
8785 m2 495 000 PLN
56 PLN/m2
dolnośląskie
Radochów
2021-11-24
RadochówDZIAŁKI NR 243/11 I 243/12 O ŁĄCZNEJ POW.8785M2 NA POŁUDNIOWYM STOKU O BARDZO DUŻYM NASŁONECZNIENIU,Z MOZLIWOŚCIĄ BUDOWY DOMÓW NA WYNAJM ,DO ZAMIESZKANIA...

sprzedam Działka Proboszczów
Działka
sprzedam
2364 m2 16 244 PLN
7 PLN/m2
dolnośląskie
Proboszczów
2021-11-17
Proboszczów
ul. 74
Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udziały w prawie własności nieruchomości...