Dziś jest :  czwartek, 07 grudnia 2023 r. 21:36   Imieniny :  Marcina, Ambrożego, Agatona
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » małopolskie » GORLICKI » GŁADYSZÓW » 
 GŁADYSZÓW - działka na sprzedaż 2000.00 m2    
  Cena: 65 000 PLN
    Dodano: 2023-10-31  (ID oferty: 16615594)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  małopolskie
 Powiat  GORLICKI
 Miejscowość  GŁADYSZÓW

 Informacje
 Powierzchnia  2000.00 m2
 Cena  65 000 PLN  
 Cena za m2  33 PLN/m2

 Opis
WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej

w miejscowości Gładyszów.Lp.: 1

Nr działki: 732

Pow. [ha]: 0,2000 ha
użytek:
PsIV-0,20

Nr KW: NS1G/00017206/8

Położenie: Gładyszów
Nieruchomość niezabudowana
zlokalizowana przy drodze
wojewódzkiej nr 977, poniżej jej
poziomu, dla której nie ma urządzonego zjazdu.
Działka od strony północnej graniczy z potokiem Gładyszówka.
Nieruchomość nieuzbrojona.
Położona w granicach obszaru
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” oraz Południowomałopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ”Uście Gorlickie V”, działka ewidencyjna nr 732w m. Gładyszów znajduje się w terenach: zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – MNR, w pasie drogowym drogi publicznej klasy G – KD-G.

Cena wywoławcza: 65.000,00 zł
+ 23% VAT
od wartości terenów budowlanych
tj. 14.090,38 zł

Wadium: 6.500,00

Godzina przetargu: 10:00Przetarg odbędzie się dnia 7 GRUDNIA 2023 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 10:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 najpóźniej do dnia 4 GRUDNIA 2023 r. (poniedziałek). Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym.

W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń i praw osób trzecich, a także hipotek w tym takich, które mogłyby powstać z mocy samego prawa.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 4 września 2023 r., II – 13.10.2023 r.

Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Uście Gorlickie (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl

Ogłoszenie poprzez:

1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

- https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie
Kontakt:
Urząd Gminy Uście Gorlickie
tel: 18 351-60-41 wew. 37
gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  37585/3186/OGS
 Telefon kom.  18 351-60-41 wew. 37
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, małopolskie, GŁADYSZÓW
sprzedam Działka Zbydniów
Działka
sprzedam
1082.00 m2 96 000 PLN
89 PLN/m2
małopolskie
Zbydniów
2023-11-25
ZbydniówDziałka- sprzedaż bezpośrednio od właściciela  Malowniczo położona działka o powierzchni 11 arów  Dojazd do działki jest od strony...

sprzedam Działka Bieżanów
Działka
sprzedam
160.92 m2 875 000 PLN
5 437 PLN/m2
małopolskie
Bieżanów
2023-05-18
Bieżanów
ul. Okolice Mała Góra
Do sprzedaży połowa domu wolnostojącego o powierzchni całkowitej 160,92m2 z tarasem, garażem i częścią działki o powierzchni około 3,5 ar. Powierzchnia...

sprzedam Działka Płaza
Działka
sprzedam
12700.00 m2 419 000 PLN
33 PLN/m2
małopolskie
Płaza
2023-11-07
Płaza
ul. Podlas
Na sprzedaż działka rolno siedliskowa o powierzchni ok 1,27 ha w Płazie powiat chrzanowski. Nieruchomość w dobrej lokalizacji z pięknym widokiem...

sprzedam Działka Mników
Działka
sprzedam
2778.00 m2 625 000 PLN
225 PLN/m2
małopolskie
Mników
2023-10-25
Mników
ul. Mników
Atrakcyjna działka budowlana z możliwością zabudowy bliźniaczej, 2778m2, Mników, gmina Liszki, sprzedaż! Działka budowlana o powierzchni 2778...

sprzedam Działka Brzezie
Działka
sprzedam
1000.00 m2 190 000 PLN
190 PLN/m2
małopolskie
Brzezie
2023-11-30
Brzezie| Do sprzedania ładnie położona w drugiej linii zabudowy działka budowlana w Brzeziu gm.Kłaj pow. wielicki . Działka nowo wydzielona z większego...