Dziś jest :  wtorek, 04 października 2022 r. 04:41   Imieniny :  Rozalii, Franciszka, Edwina837 529 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » śląskie » PIEKARY ŚLĄSKIE » PIEKARY ŚLĄSKIE » Szybowa
 PIEKARY ŚLĄSKIE - działka na sprzedaż 88877.00 m2    
  Cena: 7 219 100 PLN
    Dodano: 2022-09-06  (ID oferty: 15684657)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  śląskie
 Powiat  PIEKARY ŚLĄSKIE
 Miejscowość  PIEKARY ŚLĄSKIE
 Ulica  Szybowa

 Informacje
 Powierzchnia  88877.00 m2
 Cena  7 219 100 PLN  
 Cena za m2  81 PLN/m2

 Opis
Piekary Śląskie, dn. 02.09.2022 r.

Znak sprawy: PTM/RW/12/2022WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

ogłasza ustny przetarg na sprzedaż następujących aktywów trwałych:I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Piekarach Śląskich przy ul. Szybowej 1, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1896/298, 2563/295, 2561/296, 894/297, 895/297, 2549/280, 2555/245, 1891/287, 1894/289, 2552/288, 2558/296, 821/299, 5012/306, 3990/377, o łącznej powierzchni 8,8877 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00012640/4 (dalej również jako: nieruchomości), stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana w użytkowanie wieczyste WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (dalej również jako: Spółka).

1. WĘGLOKOKS KRAJ S.A. oświadcza, iż do nieruchomości objętych treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu przysługują prawa pierwokupu:

a) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1961) na rzecz Skarbu Państwa,

b) Gminie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).

2. W związku z przysługującym prawem pierwokupu, o którym mowa w ust 1 powyżej, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi poprzez:

a) zawarcie warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego we wskazanej przez Węglokoks Kraj S.A. kancelarii notarialnej,

b) zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w przypadku niewykonania przysługującego prawa pierwokupu przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości lub przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, (tj. w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r.). Prawo pierwokupu w obu przypadkach może zostać wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości lub przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

3. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu wymaganych zgód organów Spółki stosownie do treści umowy Spółki jak również przepisów prawa powszechnie obowiązującego.II. Termin przetargu: 05.10.2022 r.III. Miejsce przetargu: WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13, Budynek Dyrekcji, I piętro, pok. 101 - sala konferencyjna

1. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nw. adresem: WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary, Ruch Piekary, Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13.

Osoba do kontaktu: Renata Wysocka tel.: 32/71 81 652;

mail: r.wysocka@weglokokskraj.plIV. Wysokość ceny wywoławczej, wadium, postąpienia oraz godzina przetargu:

Cena wywoławcza netto w zł (bez VAT) - 7 219 100,00

Postąpienie w zł - 72 200,00

Wadium w zł - 361 000,00

Godzina przetargu - 09:001. Przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży składników aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółki w zakładce: Pozostała sprzedaż.V. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się treścią Regulaminu sprzedaży składników aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zamieszczonym na stronie www.weglokokskraj.pl w zakładce: Pozostała sprzedaż.

2. Złożenie przez Oferenta informacji dotyczących Oferenta (odpowiednio dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych) należy podać imię i nazwisko Oferenta, firmę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, PESEL, nr dowodu osobistego, nr tel. do kontaktu. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych należy dołączyć odpowiednie odpisy (wydruki) z właściwych rejestrów, ewidencji.

3. Złożenie przez Oferenta oświadczenia o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym, faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń.

4. W przypadku Oferentów działających nie tylko we własnym imieniu wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione lub legitymowania się dokumentem na mocy którego można stwierdzić zdolność do składania oświadczeń woli.

5. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

6. Złożenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L.2016 Nr 119 str.1).

7. Dokumenty wyszczególnione w punktach 1-6 należy przesłać na adres: WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 do dnia 03.10.2022r.

8. Wadium należy wnieść w wysokości określonej w tabeli zawartej w części IV niniejszego ogłoszenia o przetargu w formie przelewu na rachunek bankowy WĘGLOKOKS KRAJ S.A.:

BNP PARIBAS 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001

z zaznaczeniem w tytule przelewu:

„Przetarg nr PTM/RW/12/2022 na sprzedaż nieruchomości wymienionej w pkt. I. ogłoszenia o przetargu” najpóźniej do dnia 03.10.2022 r.

9. Za skuteczne wniesienie wadium uważa się wadium, które wpłynęło na rachunek bankowy Spółki określony w ust. 8 powyżej do dnia 03.10.2022 r. Wpłata wadium musi zostać dokonana przez oferenta biorącego udział w postępowaniu przetargowym.

10. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

11. Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w części I niniejszego ogłoszenia o przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

12. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

13. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia 03.10.2022 r.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym m.in. opłaty skarbowe, notarialne i sądowe ponosi w całości Nabywca.

15. Ogłoszenie, a także warunki przetargu lub aukcji mogą być zmienione lub odwołane bez podawania przyczyny. Spółka może w każdym czasie odwołać, zamknąć przetarg lub aukcję bez wybrania jakichkolwiek ofert czy też bez podania przyczyny lub unieważnić przetarg lub aukcję w całości lub części bez podania przyczyny. Spółka może również odstąpić od podpisania umowy sprzedaży Aktywów bez podania przyczyny. W takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 704 ust. 2, zdanie trzecie Kodeksu Cywilnego.

Kontakt:
WĘGLOKOKS KRAJ S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich
tel: 32 71 81 652
r.wysocka@weglokokskraj.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  34098/3186/OGS
 Telefon kom.  32 71 81 652
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, śląskie, PIEKARY ŚLĄSKIE
sprzedam Działka Łazy
Działka
sprzedam
1502.00 m2 180 000 PLN
120 PLN/m2
śląskie
Łazy
2022-09-17
ŁazyZabudowana działka o powierzchni 1502m2 położona w Chruszczobrodzie wśród zabudowań jednorodzinnych. ...

sprzedam Działka Siewierz
Działka
sprzedam
1899.00 m2 329 000 PLN
173 PLN/m2
śląskie
Siewierz
2022-09-28
SiewierzPiękna okolica, dużo zieleni, blisko jeziora. Działka z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną , położona pomiędzy nowymi zabudowaniami. ...

sprzedam Działka Konradów
Działka
sprzedam
748.00 m2 103 000 PLN
138 PLN/m2
śląskie
Konradów
2022-09-26
Konradów| Na sprzedaż piękna działka budowlano-rolna w Konradowie, gm. Blachownia. 200 m2 działki zostało już odrolnione i wydano warunki zabudowy....

sprzedam Działka Śródmieście
Działka
sprzedam
2565.00 m2 4 600 000 PLN
1 793 PLN/m2
śląskie
Śródmieście
2022-10-01
ŚródmieścieDZIAŁKA INWESTYCYJNA NA WPROST LEGENDII- ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA!!Główne atuty nieruchomości: • doskonała komunikacja z centrum• bliskość...

sprzedam Działka Tychy
Działka
sprzedam
9770.00 m2 2 550 000 PLN
261 PLN/m2
śląskie
Tychy
2022-04-09
Tychy
Urbanowice
Posiadamy do sprzedaży działkę komercyjną w Tychach- dzielnica Urbanowice. Obowiązuje MPZP. Teren MU - działka Mieszkaniowo-Usługowa o powierzchni...