Dziś jest :  środa, 13 listopada 2019 r. 09:17   Imieniny :  Stanisława, Mikołaja, Krystyna873 394 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » opolskie » OPOLSKI » KAŁY » 
 KAŁY - działka na sprzedaż 4300 m2    
  Cena: 95 000 PLN
    Dodano: 2019-11-07  (ID oferty: 13867769)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  opolskie
 Powiat  OPOLSKI
 Miejscowość  KAŁY

 Informacje
 Powierzchnia  4300 m2
 Cena  95 000 PLN  
 Cena za m2  22 PLN/m2

 Opis
Murów, dnia 7 listopada 2019 rokuOGŁOSZENIENa podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)WÓJT GMINY MURÓW

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:L.p.

Nr działki/

km.

Nr KW

Pow.

m2

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość sprzedaży1.

254

km. 1

OP1U/00029946/2

4300

Kały

Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Kały, Gmina Murów, powiat opolski. Działka położona jest w pośredniej strefie wsi w sąsiedztwie lasu (Stobrawski Park Krajobrazowy) i zabudowań o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagrodowej, gospodarczej oraz pól uprawnych. Położenie we wsi ze średnio dogodnym dostępem do obiektów handlowo – usługowych czy użyteczności publicznej. Działka położona przy ulicy Opolskiej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, wydłużony prostokąt, bez utrudnień w swobodnej zabudowie. Teren nieruchomości równy i płaski. Działka niezagospodarowana, porośnięta z możliwością uzbrojenia w energię elektryczną i wodę. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RIVb - 0,4300 [ha].

Od 1 stycznia 2003 roku brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kały. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów działka oznaczona jest symbolem „MN” – co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

95 000,00 zł

+ koszty dokumentacji

w wysokości:

826,50 zł bruttoNieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Murów, przy ul. Dworcowej 2, pokój nr 15.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 9 000,00 zł może być wniesione w pieniądzu - do dnia 7 grudnia 2019 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Murów – Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003.. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni:

- posiadać dowód wpłaty wadium,

- legitymować się dowodem osobistym,

- osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot,

- w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo) na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Dodatkowe warunki przetargu na ww. nieruchomość można uzyskać w Urzędzie Gminy Murów, przy ul. Dworcowej 2, pokój nr 17 lub telefonicznie (77) 42 14 034 wew. 119.

Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Z up. Wójta

/-/ mgr inż. Magdalena Piontek

Zastępca WójtaKontakt:
Urząd Gminy Murów
tel: (77) 42 14 034 wew. 118
ug@murow.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  24972/3186/OGS
 Telefon kom.  (77) 42 14 034 wew. 118
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, opolskie, KAŁY
sprzedam Działka POPIELÓW
Działka
sprzedam
2729 m2 180 000 PLN
66 PLN/m2
opolskie
POPIELÓW
2019-11-08
POPIELÓW
ul. Dworcowa
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, NIP: 6110202860,...

sprzedam Działka POKÓJ
Działka
sprzedam
829 m2 6 000 PLN
7 PLN/m2
opolskie
POKÓJ
2019-11-11
POKÓJOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A...

sprzedam Działka POGÓRZE
Działka
sprzedam
118 m2 3 000 PLN
25 PLN/m2
opolskie
POGÓRZE
2019-11-11
POGÓRZEOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A...

sprzedam Działka WIERZBICA GÓRNA
Działka
sprzedam
28 m2 750 PLN
27 PLN/m2
opolskie
WIERZBICA GÓRNA
2019-11-11
WIERZBICA GÓRNAOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A...

sprzedam Działka ŚWINIARY MAŁE
Działka
sprzedam
25 m2 650 PLN
26 PLN/m2
opolskie
ŚWINIARY MAŁE
2019-11-11
ŚWINIARY MAŁEOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A...