Dziś jest :  piątek, 14 sierpnia 2020 r. 16:20   Imieniny :  Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda876 425 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » podkarpackie » RZESZOWSKI » TRZCIANA » 
 TRZCIANA - działka na sprzedaż 1631 m2    
  Cena: 49 500 PLN
    Dodano: 2020-07-31  (ID oferty: 14488344)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  podkarpackie
 Powiat  RZESZOWSKI
 Miejscowość  TRZCIANA

 Informacje
 Powierzchnia  1631 m2
 Cena  49 500 PLN  
 Cena za m2  30 PLN/m2

 Opis
RGP.6840.6.2020


WÓJT GMINY ŚWILCZA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości TrzcianaOznaczenie nieruchomości: działka 282/2 o powierzchni 0,1631 ha, posiada księgę wieczystą RZ1Z/00072940/2.Cena wywoławcza: 49 500,00 zł. nettoInformacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej RZ1Z/00072940/2.Dział III wpis ujawniony w tym dziale nie dotyczy przedmiotowej działki

Dział IV wolny od wpisówOpis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna. Przez działkę wzdłuż wschodniej jej granicy przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. Kształt działki zwarty, regularny na bazie prostokąta. Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, grunty uprawiane rolniczo oraz zabudowa pola golfowego. Teren w zakresie komunikacyjnym obsługiwany jest poprzez drogi o numerach ewidencyjnych: 3014 i 373/1. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana i stanowi w terenie nieużytkowane użytki rolne.Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki Wójt Gminy Świlcza wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu pn. „budynek mieszkalny jednorodzinny wraz ze zjazdem z drogi gminnej”.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął zgodnie z wywieszonym wykazem dnia 20-07-2020r.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 5 000,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza Nr: 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,wadium - działka 282/2 Trzciana” w terminie do 31 sierpnia 2020r.Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2020r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168.Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można uzyskać w pon. 7:30 – 17:30, wt. – ptk 7:30 – 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8, tel.( 17 ) 86-70-124.

Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora, wadium przepada na rzecz Gminy Świlcza.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni.Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza w miejscu oraz opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.


Wójt Gminy Świlcza

( - ) mgr inż. Adam DziedzicKontakt:
Urząd Gminy Świlcza
tel: (17) 86-70-124
a.niemier@swilcza.com.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  27349/3186/OGS
 Telefon kom.  (17) 86-70-124
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, podkarpackie, TRZCIANA
sprzedam Działka Harta
Działka
sprzedam
8079 m2 39 000 PLN
5 PLN/m2
podkarpackie
Harta
2020-06-10
Harta
Harta
ul. Harta
Harta, gmina Dynów, powiat Rzeszów, działka rolna, 8 079 mkw, 39 000 złotych. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA OPŁACA...

sprzedam Działka Kielnarowa
Działka
sprzedam
4200 m2 213 000 PLN
51 PLN/m2
podkarpackie
Kielnarowa
2020-06-25
Kielnarowa
Kielnarowa
ul. Kielnarowa
Kielnarowa, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działka pod zabudowę jednorodzinną, sprzedaż, 4200 mkw, 213 000 złotych. Okazja. KUPUJĄCY...

sprzedam Działka Nosówka
Działka
sprzedam
100 m2 115 000 PLN
1 150 PLN/m2
podkarpackie
Nosówka
2020-07-17
NosówkaWitam, Sprzedam działkę nr. 505 w Nosówce, przy drodze powiatowej relacji Nosówka-Trzciana, przy chodniku, 400 m od szkoły podstawowej. Działka...

sprzedam Działka Lesko
Działka
sprzedam
30000 m2 168 000 PLN
6 PLN/m2
podkarpackie
Lesko
2020-07-29
Lesko
Bachlawa
ZAREZERWOWANE>>>> Bachlawa 3,0225 ha w jednym kawałk...

sprzedam Działka Ustrzyki Dolne
Działka
sprzedam
8034 m2 100 000 PLN
12 PLN/m2
podkarpackie
Ustrzyki Dolne
2020-07-29
Ustrzyki Dolne
Jałowe
NOWA NIŻSZA CENA Jałowe k. Ustrzyk Dolnych. ...