Dziś jest :  czwartek, 02 grudnia 2021 r. 12:56   Imieniny :  Balbiny, Pauliny, Rafała843 586 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » śląskie » KATOWICE » KATOWICE » Górniczego Stanu
 KATOWICE - działka na sprzedaż 11686 m2    
  Cena: 1 000 000 PLN
    Dodano: 2021-11-24  (ID oferty: 15118728)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  śląskie
 Powiat  KATOWICE
 Miejscowość  KATOWICE
 Ulica  Górniczego Stanu

 Informacje
 Powierzchnia  11686 m2
 Cena  1 000 000 PLN  
 Cena za m2  86 PLN/m2

 Opis
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.Działka, Katowice, Górniczego Stanu

OFERTA SPRZEDAŻY

Katowice, Górniczego Stanu

Powierzchnia: 11686.00m2


OPIS DODATKOWY


KATOWICE, 24.11.2021R.


ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 121 166 600 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

AUKCJĘ W TRYBIE LICYTACJI USTNEJ NA ZBYCIE:

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 1960/55, KM.2, OBRĘB MYSŁOWICE LAS, O POWIERZCHNI 632 M2, WPISANEJ DO KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KA1K/00046987/8,

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 3557/55, KM.2, OBRĘB MYSŁOWICE – LAS, O POWIERZCHNI 11 054 M2,WPISANEJ DO KSIĘGI WIECZYSTEJ KA1K/00052061/6 POŁOŻONYCH PRZY UL. GÓRNICZEGO STANU W KATOWICACH

ŁĄCZNA CENA WYWOŁAWCZA: 1000 000,00 ZŁ NETTO WADIUM: 100 000,00 ZŁ,

MINIMALNE POSTĄPIE: 10 000,00 ZŁ, PODATEK VAT – ZW


Opis nieruchomości:

Działka nr 3557/55 ma powierzchnię 11 054 m2, kształt nieregularny. Teren porośnięty drzewostanem liściastym, kilkudziesięcioletnie drzewa, głównie buki i dęby. Przez północną część działki przebiega kanalizacja sanitarna i posadowiona jest studzienka kanalizacyjna.

Działka nr 1960/55 ma powierzchnię 632 m2, stanowi pas gruntu o szerokości ok 4 – 5 m i długości 137m. Teren porośnięty trawą i krzewami, bez większego drzewostanu. Przez działkę przebiega podziemny kabel energetyczny. Od strony zachodniej działka jest ogrodzona siatką stalową.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla obszaru, na którym znajduje się opisywana nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu działki nr 3557/55 i 1960/55 usytuowane są na obszarze:

9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

SK2 - strefa ochrony konserwatorskiej;

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obu działek to obszar, na którym obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy, ze względu na położenie na obszarze strefy konserwatorskiej.

Dojazd do opisywanych nieruchomości odbywa się drogą wewnętrzną – działka nr 728/55.

Ekspozycja ogłoszenia zostanie opublikowana w dniach od 25.11.2021r. do dnia 26.01.2022r.


Termin i miejsce aukcji:

26 stycznia 2022 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do aukcji:

Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 24 stycznia 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.
Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.OPIEKUN OFERTY

Agata Cupiał-Szurka

Telefon:32/ 781-66-16 w. 137

e-mail:aszurka@sdsm.plGodziny kontaktu:

Pn: od 08:00 do 15:00

Wt: od 08:00 do 15:00

Śr: od 08:00 do 15:00

Cz: od 08:00 do 15:00

Pt: od 08:00 do 15:00
Kontakt:
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 32/ 781-66-16 w. 137
aszurka@sdsm.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  31646/3186/OGS
 Telefon kom.  32/ 781-66-16 w. 137
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, śląskie, KATOWICE
sprzedam Działka Dąbrowa Górnicza
Działka
sprzedam
2000 m2 142 000 PLN
71 PLN/m2
śląskie
Dąbrowa Górnicza
2021-11-12
Dąbrowa Górnicza
Okradzionów
ul. Górna
Działka o regularnym, łatwym do zagospodarowania kształcie. Piękna zalesiona okolica. Dobra komunikacja do centrum Dąbrowy Górniczej. W pobliżu...

sprzedam Działka Jaworzno
Działka
sprzedam
6000 m2 1 950 000 PLN
325 PLN/m2
śląskie
Jaworzno
2021-11-16
Jaworzno
ul. Bukowska
Sprzedam nieruchomość na której jest prowadzony skład akcyzowy. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych, produkcja, wyprowadzanie Możliwość zmian przystosowania...

sprzedam Działka Będzin
Działka
sprzedam
1289 m2 458 000 PLN
355 PLN/m2
śląskie
Będzin
2021-11-14
Będzin
Grodziec
ul. Leśna
Przepięknie położona działka budowlana, jedna z ostatnich zlokalizowanych przy ul. Leśnej w Będzinie (obręb Grodziec). Spokojna i cicha okolic...

sprzedam Działka Częstochowa
Działka
sprzedam
34507 m2 1 207 745 PLN
35 PLN/m2
śląskie
Częstochowa
2021-11-28
Częstochowa
ul. Morska
Częstochowa, Mirów, grunty rolne z możliwością przekształcenia, na sprzedaż. Oferta dostępna tylko w WGN. Oferujemy do sprzedaży grunty rolne...

sprzedam Działka Stary Cykarzew
Działka
sprzedam
6756 m2 315 000 PLN
47 PLN/m2
śląskie
Stary Cykarzew
2021-11-22
Stary Cykarzew
ul. Częstochowska
Stary Cykarzew, działka na sprzedaż. Oferujemy do sprzedaży działkę w Starym Cykarzewie przy ulicy Częstochowskiej i Dębowej. Działka o powierzchni...