Dziś jest :  czwartek, 19 maja 2022 r. 19:29   Imieniny :  Iwa, Piotra, Celestyna829 873 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » dolnośląskie » TRZEBNICKI » OBORNIKI ŚLĄSKIE » 
 OBORNIKI ŚLĄSKIE - działka na sprzedaż 1028.00 m2    
  Cena: 120 000 PLN
    Dodano: 2022-04-05  (ID oferty: 15323130)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  dolnośląskie
 Powiat  TRZEBNICKI
 Miejscowość  OBORNIKI ŚLĄSKIE

 Informacje
 Powierzchnia  1028.00 m2
 Cena  120 000 PLN  
 Cena za m2  117 PLN/m2

 Opis
Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 59/2022 z dnia 05.04.2022 r.,

w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych

działek gruntu położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Ułańskiej,

stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1317 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie

podaje się do publicznej wiadomości

że dnia 02.06.2022 r. o godz. podanej w kolumnie nr 5 poniższej tabeli, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzone zostaną trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż opisanych w poniższej tabeli niezabudowanych działek gruntu:

Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ul. Ułańska 9

Oznaczenie geodezyjne nr KW:
13/1 AM-31
WR1W/00014888/9

Pow. działki w m²: 1028

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXXI/217/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem MN/2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dodatkowo dz. nr 13/4 i dz. nr 13/5 w strefie historycznych układów ruralistycznych oraz urbanistycznych.
Wg ewidencji gruntów:
R - grunty orne (klasy V)

Godz. przetargu: 10:00

Cena wywoławcza (netto): 120 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 12.000,00 zł
Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ul. Ułańska 7

Oznaczenie geodezyjne nr KW:
13/2
AM-31
WR1W/00017444/6

Pow. działki w m²: 1028

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXXI/217/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem MN/2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dodatkowo dz. nr 13/4 i dz. nr 13/5 w strefie historycznych układów ruralistycznych oraz urbanistycznych.
Wg ewidencji gruntów:
R - grunty orne (klasy V)

Godz. przetargu: 10:15

Cena wywoławcza (netto): 120 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 12.000,00 zł
Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ul. Ułańska 5

Oznaczenie geodezyjne nr KW:
13/3
AM-31
WR1W/00014885/8

Pow. działki w m²: 988

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXXI/217/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem MN/2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dodatkowo dz. nr 13/4 i dz. nr 13/5 w strefie historycznych układów ruralistycznych oraz urbanistycznych.
Wg ewidencji gruntów:
R - grunty orne (klasy V)

Godz. przetargu: 10:30

Cena wywoławcza (netto): 116 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 11.600,00 zł
Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ul. Ułańska 3

Oznaczenie geodezyjne nr KW:
13/4
AM-31
WR1W/00017444/6

Pow. działki w m²: 986

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXXI/217/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem MN/2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dodatkowo dz. nr 13/4 i dz. nr 13/5 w strefie historycznych układów ruralistycznych oraz urbanistycznych.
Wg ewidencji gruntów:
R - grunty orne (klasy V)

Godz. przetargu: 10:45

Cena wywoławcza (netto): 116 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 11.600,00 zł
Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ul. Ułańska 1

Oznaczenie geodezyjne nr KW:
13/5
AM-31
WR1W/00014887/2

Pow. działki w m²: 991

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Oborniki Śląskie, Paniowice, Pęgów, Wielka Lipa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXXI/217/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem MN/2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dodatkowo dz. nr 13/4 i dz. nr 13/5 w strefie historycznych układów ruralistycznych oraz urbanistycznych.
Wg ewidencji gruntów:
R - grunty orne (klasy V)

Godz. przetargu: 11:00

Cena wywoławcza (netto): 116 000,00 zł + 23% VAT

Wadium 10 % ceny wywoławczej: 11.600,00 zł
Opis nieruchomości: Działki położone w południowej, peryferyjnej części miasta, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, mieszkaniową jednorodzinną, zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy produkcyjnej. Dojazd do działki odbywa się drogą gminną o nawierzchni gruntowej – ulicą Ułańską, która w odległości ok. 35 m łączy się z drogą asfaltową – ulicą Ciecholowicką. Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Nawierzchnia gruntowa porośnięta wysokimi trawami, drzewami oraz gęstymi zaroślami. Przez teren działek, wzdłuż wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa i telefoniczna. W związku z tym przy sprzedaży działki będą obciążone nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu. W przyległej drodze dostępna jest sieć energetyczna. Teren nie jest wyposażony w sieć kanalizacyjną. Przebieg sieci uzbrojenia terenu przez działki nie ma wpływu na możliwość zabudowy w związku istniejącą nieprzekraczalną linią zabudowy.

Położenie nieruchomości i otoczenie: Działki gruntu opisane w powyższej tabeli znajdują się w malowniczo położonych Obornikach Śląskich.To niewielkie, jednak urokliwe miasteczko położone u podnóża Wzgórz Trzebnickich, jest oazą spokoju i zieleni. Tutejsze lasy i parki charakteryzują się bogactwem fauny i flory. Dla miłośników wypraw istnieje szeroka gama tras turystyki pieszej i rowerowej. W mieście znajduje się hala sportowa, odkryty basen oraz oświetlone boiska do siatkówki plażowej, na których odbywają się liczne imprezy sportowe. W pobliskich miejscowościach znajdują się akweny wodne przeznaczone na kąpieliska z wyznaczonymi strefami wędkarskimi. Urozmaicona rzeźba terenu, gęsta sieć dróg leśnych, bogactwo runa leśnego i zwierzyny, hodowle koni - to walory, które stwarzają doskonałe warunki do uprawiana turystyki rowerowej, myślistwa, narciarstwa biegowego i jeździectwa. Miasto Oborniki Śląskie położone na trasie kolejowej Wrocław-Poznań, zwane „zielonymi płucami Wrocławia” (oddalone ok. 25 km od stolicy Dolnego Śląska) do dziś przyciąga ludzi swoim spokojem powiązanym z wysoko rozwiniętym zapleczem handlowo-usługowym i komunikacyjnym (autobusy, minibusy i pociągi zapewniają komfort poruszania się po gminie i dojazd do Wrocławia).

Działki niezabudowane, zbywane na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Termin przeprowadzenia pierwszych przetargów: 28.09.2021 r., drugich: 15.03.2022 r.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%.

Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 27.05.2022 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19.Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Henryk CymermanSporządziła: Danuta BalowskaOBORNIKI ŚLĄSKIE UL. UŁAŃSKA

DZ. NR 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 i 13/5, AM-31


Widok ogólny działki


Widok przyległej drogi dojazdowej do działki
ulicy Ułańskiej


Wyrys z MPZP
Kontakt:
Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel: 71 310-35-19
oborniki@oborniki-slaskie.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  32681/3186/OGS
 Telefon kom.  71 310-35-19
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, dolnośląskie, OBORNIKI ŚLĄSKIE
sprzedam Działka Wysoki Kościół
Działka
sprzedam
2400.00 m2 150 000 PLN
63 PLN/m2
dolnośląskie
Wysoki Kościół
2022-05-15
Wysoki Kościół
Wysoki Kościół
ul. Zacisze 49/6
Działka rolna nr 49/6 w miejscowości Wysoki Kościół, Gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki - spokojna, cicha uliczka (ul. Zacisze), w pobliżu lasu....

sprzedam Działka Oleśnica
Działka
sprzedam
1700.00 m2 135 000 PLN
79 PLN/m2
dolnośląskie
Oleśnica
2022-05-09
OleśnicaSprzedam bez pośredników ostatnie 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1700 m2. Na wstępnym projekcie podziału z dnia 15.07.2021 r. mają ona...

sprzedam Działka Karpniki
Działka
sprzedam
3300.00 m2 297 000 PLN
90 PLN/m2
dolnośląskie
Karpniki
2022-05-04
KarpnikiDziałka budowlana w zacisznym miejscu w miejscowości Karpniki Działka jest ustawna i położona w otoczeniu natury i zielni. Bardzo łatwy dojazd...

sprzedam Działka Wrocław
Działka
sprzedam
20336.00 m2 4 067 200 PLN
200 PLN/m2
dolnośląskie
Wrocław
2022-04-04
WrocławTeren inwestycyjny przy autostradzie A4 w rejonie jednego z województw ( nie musi to być dolnośląskie gdyż podane tylko przykładowo ) Cena:...

sprzedam Działka Siedlęcin
Działka
sprzedam
2365.00 m2 230 000 PLN
97 PLN/m2
dolnośląskie
Siedlęcin
2022-05-18
SiedlęcinŚWIETNA OFERTA DZIAŁKI W SIEDLĘCINIE. Proponuję Państwu działkę pod zabudowę jednorodzinną z dala od miejskiego zgiełku Siedlęcinie, nieopodal...