Dziś jest :  piątek, 14 sierpnia 2020 r. 15:59   Imieniny :  Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda876 425 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » lubuskie » NOWOSOLSKI » NOWA SÓL » 
 NOWA SÓL - działka na sprzedaż 18030 m2    
  Cena: 3 535 000 PLN
    Dodano: 2020-07-03  (ID oferty: 14447973)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  lubuskie
 Powiat  NOWOSOLSKI
 Miejscowość  NOWA SÓL

 Informacje
 Powierzchnia  18030 m2
 Cena  3 535 000 PLN  
 Cena za m2  196 PLN/m2

 Opis
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓLogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

położonej w obrębie 2 miasta Nowa Sól,

stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – MiastoKW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

ZG1N/00064852/8
ZG1N/00061042/6

0.6315
1.1569
0.0024
0.0119
0.0003
łącznie: 1.8030

działka nr 1583/31
działka nr 1583/20
działka nr 1117/2
działka nr 1112/3
działka nr 1112/4
obręb 2
miasta Nowa Sól

brak

3.535.000,00 zł

350.000,00 złPodana cena wywoławcza jest ceną netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 j.t.).Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego na trasie S-3.

Nieruchomość znajduje się terenie rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.Na nieruchomości znajdują się: instalacja wodna Ø200, kanalizacja sanitarna Ø800 oraz rurociąg gazowy średniego ciśnienia, które służą do zasilania obiektów szkolnych.Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t.).Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.Poprzednie przetargi odbył się: 20 sierpnia 2019 roku, 19 lutego 2020 roku.Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2020r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, w PKO Bank Polski S.A.. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i łączną powierzchnię nieruchomości, a także w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.Sporz. M. SzpilkaKontakt:
Urząd Miasta Nowa Sól
tel: 68 4590343
nowasol@nowasol.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  27104/3186/OGS
 Telefon kom.  68 4590343
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu nspot.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, lubuskie, NOWA SÓL
sprzedam Działka Stare Strącze
Działka
sprzedam
2100 m2 67 000 PLN
32 PLN/m2
lubuskie
Stare Strącze
2020-06-04
Stare Strącze
ul. Stare Strącze
Stare Strącze, działka budowlana, 21ar, sprzedam 67 000 zł. Na sprzedaż atrakcyjna działka, w świetnej lokalizacji o powierzchni 21 ar położona...

sprzedam Działka Nowa Jabłona
Działka
sprzedam
13000 m2 200 000 PLN
15 PLN/m2
lubuskie
Nowa Jabłona
2020-03-28
Nowa Jabłona
ul. Nowa Jabłona
Nowa Jabłona, działka budowlana, mieszkaniowa, usługowa, 1,3 ha, sprzedam 200 000 zł. Na sprzedaż działka budowlana, dla której wykonano Miejscowy...

sprzedam Działka Żary
Działka
sprzedam
2098 m2 180 000 PLN
86 PLN/m2
lubuskie
Żary
2020-05-19
Żary
ul. Serbska
Żary, działka , 2098 m2, cena 180 000 sprzedam. Do sprzedania lub wynajęcia działka z przeznaczeniem na działalność usługową. Działka jest ogrodzona,pusta....

sprzedam Działka Kłodawa
Działka
sprzedam
1482 m2 119 000 PLN
80 PLN/m2
lubuskie
Kłodawa
2020-04-28
Kłodawa
ul. Kłodawa
Na sprzedaż atrakcyjna działka z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego w miejscowości Kłodawa, powiat Gorzowski. Działka o powierzchni 1482m2,...

sprzedam Działka Górki Noteckie
Działka
sprzedam
3060 m2 55 080 PLN
18 PLN/m2
lubuskie
Górki Noteckie
2020-03-25
Górki Noteckie
ul. Kolejowa
NA SPRZEDAŻ 7 ATRAKCYJNYCH DZIAŁEK BUDOWLANYCH w MIEJSCOWOŚCI GÓRKI NOTECKIE w GMINIE ZWIERZYN w cenie 18zł za 1m2!! Działki położone w cichej,...